לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

לאור המצב ניתן לעשות הזמנות טלפוניות בשעות הפעילות או דרך האתר.

ווצאפ 053-6781444  מדור פסח


 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
שירות הזמנות נוסח תימן בווצאפ! 053-6781444

שתילי זתים

בעניין ברכת הלחוח

בו יבואר מנהגינו לברך על הלחוח מזונות * לעולם אין לברך עליהן ברכת המוציא * מהמחלק שהדבר בעובי הלחוח, הוא בסברא ואין לו מקור הלכתי * טוב ונכון להחמיר לאכלן בתוך הסעודה * מנהגינו שאין מפרישין מהן חלה, וטוב ונכון להחמיר ולהפריש בלא ברכה.
13/11/2017
הזדמנות של פעם בחיים

הזדמנות של פעם בחיים

זוהי הזדמנות של פעם בחיים להיות שותף להחזקת תורה ולקבל תשואה של 100 אחוזים עבור ההשקעה.
15/02/2016
הכרך העשירי

הכרך העשירי

הכרך העשירי של ספר שתילי זתים על הלכות סוכה וארבעת המינים
24/01/2016
הכרך העשירי של ספר שתילי זתים השלם

הכרך העשירי של ספר שתילי זתים השלם

הכרך העשירי של ספר שתילי זתים השלם
על הלכות סוכה וארבעת המינים נמצא על מכבש הדפוס ואתם מוזמנים להיות שותפים להוצאתו לאור.
בירורי מנהגים וביאורים נפלאים עם למעלה משלש מאות תמונות צבע של סוכה וארבעת המינים.
להקדשות והנצחות נא להתקשר ל 0504144096
27/12/2015
שתילי זתים - הלכות חנוכה ופורים

שתילי זתים - הלכות חנוכה ופורים

שמחים אנו להודיע לציבור הקדוש יצא ספר שתילי זתים כרך עשירי על הלכות חנוכה ופורים. בכרך זה הוספנו ספר נוסף חדש ובו קיצור הלכות ומנהגים עם הערות ז"ר זהב סביב, והרבה חידושי דינים צירפנו את שני הספרים בכרך אחד כדי להוזיל את העלויות ללומד. בספר תמונות מרהיבות של פרטי ההלכות הממחישות ללומד את ההלכה
16/11/2015
עלון שתילי זתים - כסלו

עלון שתילי זתים - כסלו

על התשועות
קיצור הלכות ומנהגים
טעם למה סידר הרמב"ם את הלכות ההלל דוקא בהלכות חנוכה
22/12/2014
הודעה משמחת

הודעה משמחת

שמחים אנו להודיע לציבור הקדוש שבמהלך שבוע זה יצא ספר שתילי זתים כרך
עשירי על הלכות חנוכה ופורים. בכרך זה הוספנו ספר נוסף חדש ובו קיצור הלכות ומנהגים עם הערות ז"ר זהב סביב, והרבה חידושי דינים צירפנו את שני הספרים בכרך אחד כדי להוזיל את העלויות ללומד. בספר תמונות מרהיבות של פרטי ההלכות הממחישות ללומד את ההלכה
14/12/2014
ספר קיצור הלכות חדש

ספר קיצור הלכות חדש

ספר קיצור הלכות חדש עומד לראות אור בהוצאת מכון שתילי זתים
30/11/2014
הודעה רבא לאורייתא

הודעה רבא לאורייתא

מכון שתילי זתים השלם
הודעה רבא לאורייתא
ספר שתילי זתים השלם עם הפירושים זית רענן וסביב לשולחנך על הלכות סוכה וארבעת המינים
הודפס מחדש. ניתן להשיגו בחנות נוסח תימן
21/09/2014
סימן תרצג פורים שחל במוצ"ש

סימן תרצג פורים שחל במוצ"ש

בעזה"י ספר שתילי זתים חלק תשיעי על הלכות סוכה וארבעת המינים חנוכה ופורים, נמצא לקראת סיומו. ואנו תקוה שיראה אור בקרוב ממש.
14/03/2014

הלכות סוכה ולולב - שתילי זתים

מוגשות לפניכם לצפייה כחלק מהפרוייקט של נוסח תימן בשיתוף מכון שתילי זתים, להעלאתם של כל ספרי שתילי זתים עם פירוש זית רענן מאת הרה"ג אברהם בן משה שליט"א לצפייה באתר
22/01/2014

הלכות בציעת הפת ושאר ברכות - שתילי זתים

מוגשות לפניכם לצפייה כחלק מהפרוייקט של נוסח תימן בשיתוף מכון שתילי זתים, להעלאתם של כל ספרי שתילי זתים עם פירוש זית רענן מאת הרה"ג אברהם בן משה שליט"א לצפייה באתר
15/01/2014
שתילי זתים חלק תשיעי מהדורה מיוחדת

שתילי זתים חלק תשיעי מהדורה מיוחדת

היום ניתן יהיה להשיג את חלק תשיעי של ספר שתילי זתים.
12/09/2013
שתילי זתים חלק תשיעי מהדורה מיוחדת

שתילי זתים חלק תשיעי מהדורה מיוחדת

בעז"ה לפני חג ר"ה יצא מהדורה מיוחדת של ספר שתילי זתים השלם על הלכות סוכה ולולב.
פרטים בקרוב.
18/08/2013
הלכות הנהגת הבוקר

הלכות הנהגת הבוקר

הלכות הנהגת הבוקר מוגשות לפניכם לצפייה כחלק מהפרוייקט של נוסח תימן בשיתוף מכון שתילי זתים, להעלאתם של כל ספרי שתילי זתים עם פירוש זית רענן מאת הרה"ג אברהם בן משה שליט"א לצפייה באתר
13/10/2013 07:00

שיעור בימים אילו ימי החופש רבים ההולכים לים או למעיין לבריכה

בימים אילו ימי בין הזמנים, רבים ההולכים לים או למעיין, לנוח קמעה.היום כבר התעוררו כמה ספיקות בענין, הים נעשה מזוהם מאד. ויש גם לחוש לקרינה מהשמש. ועכ"פ רבים הם ההולכים.והנה רבים הם הקובעים את עצמם למספר שעות בים ומביאים עימם פת, ורוצים ליטול ידיהם, אבל אין במקום נטלה מסודרת,והשאלה כיצד יש לנהוג ע"פ ההלכה.
24/07/2013

זהירות בהזמנת אורחים ביו"ט ובחוה"מ

היתר בישול ביו"ט לצורך אוכל נפש הוא רק ליהודי ולא לגוי. וא"כ כיצד מותר להזמין לחג מחללי שבת שדינם כגויים לכל דבר. הבעיה ופתרונה במאמר שלפניך. מאת: הרה"ג אברהם בן משה שליט"א, מחבר פירוש "זית רענן" על "שתילי זתים".

מהלכות תענית אסתר

מהלכות תענית אסתר על פי שתילי זתים למר"ד משרקי זצוק"ל חלק שמיני עם הפירושים זית רענן וסביב לשולחנך, העומד לצאת לאור בקרוב בעזהי"ת. מאת: הרה"ג אברהם בן משה שליט"א.

שתילי זתים - פורים

לקראת פורים מוגש לפניכם סעיף תרצ"ג מתוך ספר שולחן ערוך עם פירוש "שתילי זתים" למר"ד משרקי זצוק"ל וביאורו של הרה"ג אברהם בן משה שליט"א. סעיף זה נוגע לשנה זו דווקא.

הלכות נשיאת כפיים

כחלק מהפרוייקט הענק שבו יעלו לרשת ע"י אתר "נוסח תימן" כל ספרי שתילי זיתים מועלים כעת לראשונה הלכות נשיאת כפיים עם פירוש "שתילי זיתים" ועליו פירוש "זית רענן" עם "סביב לשולחנך". ההלכות באדיבות מכון "שתילי זיתים" והעומד בראשו הרה"ג אברהם בן משה שליט"א.
מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
הרב רמתי
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק