לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

לאור המצב ניתן לעשות הזמנות טלפוניות בשעות הפעילות או דרך האתר.

ווצאפ 053-6781444  מדור פסח


 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
שירות הזמנות נוסח תימן בווצאפ! 053-6781444

ארחות הלכה

 

אם אין קמח אין תורה. לתרומות בהוראת קבע לחץ כאן  
תרומות להפקדה- חשבונינו בבנק לאומי סניף 856 אחיעזר מ.ח. 94 \36773
טלפון: 0527156287 מייל: mah@etrog.net.il

 

אִישׁ הָאֱלֹהִים ...

 

הודעה חשובה

 

לצפייה במודעה לחץ כאן...


במלאת 15 שנה לפטירתו של מו"ר מהר"י צובירי זצ"ל אנו נערכים להוצאת קובץ לזכרו, ולכן נבקש מכל מי שכבודו יקר בעיניו ויש לו חומר [סיפורים מכלי ראשון, תמונות, שו"ת, ועוד] הקשור אליו נא לשלוח למייל -
mah@etrog.net.il ע"מ לזכות את הרבים בעז"ה.
לפרטים נוספים - 0527156287
בתודה ובברכה

 

לכניסה למדורו באתר לחץ על התמונה...

אודות

קובץ הלכה ומסורה כב

קובץ הלכה ומסורה כב

18/12/2017
הלכות פורים - התשע"א

הלכות פורים - התשע"א

אורחות הלכה
הופיע ! הקובץ שרבים ציפו לו...

הופיע ! הקובץ שרבים ציפו לו...

בסייעתא דשמיא ניתן להשיג מהיום בחנות את חוברת הלכה ומסורה קובץ כ"א [אלול התשע"ו] בענייני תפילת העמידה
בקרוב - קובץ הלכה ומסורה כא

בקרוב - קובץ הלכה ומסורה כא

בקרוב - קובץ הלכה ומסורה - כא - בענייני תפלה מלא תוכן כקודמיו בנושאים מגוונים.
פרשיות - פרה והחודש

פרשיות - פרה והחודש

מאת הלכה ומסורה מפעל ארחות הלכה
הלכות פורים

הלכות פורים

מאת הלכה ומסורה מפעל ארחות הלכה
הופיע ! הקובץ שרבים ציפו לו...

הופיע ! הקובץ שרבים ציפו לו...

בסייעתא דשמיא ניתן להשיג מהיום בחנות את חוברת הלכה ומסורה קובץ כ [אלול התשע"ה] בענייני קרית שמע ותפילה
בקרוב מאוד יו"ל קובץ נוסף מבית "הלכה ומסורה"

בקרוב מאוד יו"ל קובץ נוסף מבית "הלכה ומסורה"

הודעה משמחת
בקרוב - קובץ הלכה ומסורה - כ –בענייני קריאת שמע ותפלה- מלא תוכן כקודמיו בנושאים מגוונים. קובץ זה מוקדש לזכרו של כמוהר"ר יוסף צובירי זצוק"ל במלאת 15 שנה לפטירתו.
והפעם מפעל ארחות הלכה מפתיע במיוחד בקובץ זה, ובמדור חקירה ודרישה - גילוי הסטורי מרעיש, ועוד שלל המדורים הנפלאים.
זה הזמן לפרסומים או להנצחות, ניתן לפנות לטל' 0527156287 או במייל
mah@etrog.net.il וליקח חלק בהפצת תורת רבותינו, ומנהגי אבותינו.
הופיע ! הקובץ שרבים ציפו לו...

הופיע ! הקובץ שרבים ציפו לו...

בסייעתא דשמיא ניתן להשיג מהיום בחנות את חוברת הלכה ומסורה קובץ י"ט [סיון התשע"ה] בענייני נישואין
הודעה משמחת

הודעה משמחת

בקרוב מאוד יו"ל קובץ נוסף מבית "הלכה ומסורה" בעינייני נישואין[יט] - עם הדפסת גנוזות חשובות כמו קטעים משת"ז אבה"ע למהר"ש עמר, וכן תשובה למהר"י מסעוד ועוד. הלכות שמחת חתן וכלה, ועוד חומר תורני עשיר, מגוון ומעניין.

המעוניינים להפיץ לביהכנ"ס באזור מגוריהם, או להשתתף בהנצחה וכדו'. ניתן לפנות ל:
אי-מייל : mah@etrog.net.il
טל' : 0527156287
וּמַרְאֵהוּ כְּמַרְאֵה מַלְאַךְ הָאֱלֹהִים נוֹרָא מְאֹד

וּמַרְאֵהוּ כְּמַרְאֵה מַלְאַךְ הָאֱלֹהִים נוֹרָא מְאֹד

הודעה חשובה
במלאת 15 שנה לפטירתו של מו"ר מהר"י צובירי זצ"ל אנו נערכים להוצאת קובץ לזכרו, ולכן נבקש מכל מי שכבודו יקר בעיניו ויש לו חומר [סיפורים מכלי ראשון, תמונות, שו"ת, ועוד] הקשור אליו נא לשלוח למייל - mah@etrog.net.il ע"מ לזכות את הרבים בעז"ה.
לפרטים נוספים - 0527156287
בתודה ובברכה
בקרוב מאוד יו"ל קובץ נוסף מבית "הלכה ומסורה"

בקרוב מאוד יו"ל קובץ נוסף מבית "הלכה ומסורה"

הודעה משמחת
בקרוב מאוד יו"ל קובץ נוסף מבית "הלכה ומסורה" בענייני נישואין [יט] – עם הדפסת גנוזות חשובות כמו קטעים משת"ז אבה"ע למהר"ש עמר, וכן תשובה למהר"י מסעוד ועוד. הלכות שמחת חתן וכלה, ועוד חומר תורני עשיר, מגוון ומעניין.
המעוניינים להפיץ לביהכנ"ס באזור מגוריהם, או להשתתף בהנצחה וכדו'. ניתן להתקשר לטל' 0527156287 .
בדין עוברות ומניקות בד' צומות

בדין עוברות ומניקות בד' צומות

שו"ע תקנ"ד הלכה ה': עוברות ומניקות מתענות בט"ב ומשלימות, כדרך שמתענות ומשלימות ביוה"כ, אבל בג' צומות אחרים פטורות מלהתענות, שת"ז: מפני צער הולד (ב"י ב' ר"י) ואפילו אין להם צער וכן פי' ד"מ, שו"ע: ואעפ"כ ראוי שלא תאכלנה להתענג במאכל ומשתה אלא כדי קיום הולד, ע"כ.
בענין טעימה המותרת בתענית

בענין טעימה המותרת בתענית

גמ' ברכות דף יד. ז"ל בעי מיניה אשיאן תנא דבי ר' אמי מר' אמי השרוי בתענית מהו שיטעום, אכילה ושתיה קביל עליה והא ליכא, או דלמא הנאה קביל עליה והא איכא, א"ל טועם ואין בכך כלום, תניא נמי הכי מטעמת אינה טעונה ברכה, והשרוי בתענית טועם ואין בכך כלום, עד כמה, ר' אמי ור' אסי טעמי עד שיעור רביעתא עכ"ל הגמ'.

ונחלקו הראשונים בביאור דברי הגמ' מה היא הטעימה שהותרה בתענית, ומה היא מטעמת שאינה צריכה ברכה.
מאמר מוסר מכה"ר הגאון רבי שלמה קורח שליט"א

מאמר מוסר מכה"ר הגאון רבי שלמה קורח שליט"א

כה"ר הגאון רבי שלמה קורח שליט"א ראש רבני תימן
שנאת העמים לישראל
הזוכים לאריכות ימים

במנהג ד' תעניות ובחובת ההתוודות בהם

במנהג ד' תעניות ובחובת ההתוודות בהם

במנהג ד' תעניות ובחובת ההתוודות בהם. ובמצות הוידוי שיהא מעומד, ובכפיפת ראש, והכנעת הלב.
איתא במסכת ראש השנה יח: אמר רב חנא בר ביזנא אמר ר"ש חסידא מאי דכתיב "כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה" וכו'.
וביאר רש"י הקדוש שם בראש העמוד וז"ל: דכולהו ימי תענית נינהו בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ומתניתין בזמן הזה קא מיירי מדקתני וכשהמקדש קיים וכו', עכ"ל. (המשנה מדברת שם בעניין השלוחין שהיו יוצאין מירושלים להודיע על מועד קידוש החודש בחודשים ניסן, אב, אלול, תשרי, כסלו ואדר וכו'. עיי"ש – הכותב)
פירוש ליל פורים - לג"ע מהר"י ונה זיע"א

פירוש ליל פורים - לג"ע מהר"י ונה זיע"א

גאון עוזינו מהר"י ונה זצוק"ל היה כידוע אחד מיוחד מגדולי חכמי תימן הקדמונים [לפני כארבע מאות שנה] וחיבר חיבורים רבים ונפלאים, פירוש גדול על התכלאל בלול בהלכות ומנהגים ומהרי"ץ בעץ חיים מרבה להביא מדבריו, וספריו נתפשטו מאוד בכל תימן עד הדורות האחרונים, וכמו שרואים ריבוי ההעתקות ששרדו לפנינו, וכן חיבר עוד חיבורים רבים בהלכה ובקבלה, ולצערינו אך מעט מהם נדפסו.
ויה"ר שזכותו תגן בעדינו אכי"ר.
קובץ הלכה ומסורה י"ח

קובץ הלכה ומסורה י"ח

הופיע ! הקובץ שרבים ציפו לו...
בסייעתא דשמיא ניתן להשיג מהיום בחנות את חוברת הלכה ומסורה קובץ י"ח [טבת התשע"ה] בענייני תפילין.
גולת הכותרת בקובץ זה, שלראשונה נדפסו בו הגהותיו של מאור הגולה כמוהר"ר דוד משרקי זיע"א, על ספר שיירי כנה"ג אוה"ח, עם הערות וביאורים. וכן הגהות בנו מהרי"מ זיע"א על ס' זבח תודה למהרי"ץ. ועוד שאר המדורים מרתקים ומגוונים. הביאו ברכה אל ביתכם.
הפצה ראשית בטל' 0527156287 או 03-5741945.
או בחנות "נוסח תימן" ברח' בירנבוים ב"ב
ניתן גם להשיג קבצים קודמים.
הלכות ברכת הגשמים עם סדר הברכה

הלכות ברכת הגשמים עם סדר הברכה

הלכות ברכת הגשמים עם סדר הברכה, מוגש בזה לציבור בפרסום ראשון! ניתן להדפיס במדפסת ביתית, ולהשתמש לזיכוי הרבים מאת מפעל ארחות הלכה.
ברכת הודאת הגשמים ונוסחתה

ברכת הודאת הגשמים ונוסחתה

מאמר מקיף בענין ברכת הודאת הגשמים ונוסחתה... איתא בגמרא (ברכות נט:) על הגשמים כו' ועל הגשמים הטוב והמטיב מברך,והאמר רבי אבהו ואמרי לה במתניתא תנא מאימתי מברכין על הגשמים משיצא חתן לקראת מאי. מאי מברכין?
קובץ הלכה ומסורה י"ז

קובץ הלכה ומסורה י"ז

הופיע ! הקובץ שרבים ציפו לו...
בסייעתא דשמיא ניתן להשיג מהיום בחנות את חוברת הלכה ומסורה קובץ י"ז [תמוז-אלול התשע"ד]
הפצה ראשית בטל' 0527156287 או 03-5741945.
או בחנות "נוסח תימן" ברח' בירנבוים ב"ב
ניתן גם להשיג קבצים קודמים.
הלכות ומנהגי פסח

הלכות ומנהגי פסח

באדיבות מכון ארחות ההלכה
"הלכה ומסורה" כתב העת התורני ליהדות תימן

"הלכה ומסורה" כתב העת התורני ליהדות תימן

מיום הופעתו קנה לו את מקומו כקובץ המרכזי להלכה ומסורה, מאת גדולי רבני העדה, פרסום גנוזות חשובות, ומאמרי הלכה. גולת הכותרת הינה מדור "הלכות ומנהגים" עפ"י פסקי מאורי גולת תימן, ושאר הפוסקים אשר מפיהם אנו חיים, אשר בו באו תמצית ההלכות בלשון השווה לכל נפש, וביחוד כלל המנהגים שהיו במחוזות השונים בגולת תימן על כל גווניה עפ"י מה שקבלנו מהרבנים הגאונים מאורי העדה שליט"א, ומעוד הבקיאים היטב במנהגים, כפי מה שקיבלו וביררו במשך עשרות בשנים, וכפי שנתבררו מפי זקני תורה שנותרו לפליטה.
קובץ הלכה ומסורה ט"ז

קובץ הלכה ומסורה ט"ז

בשורה משמחת.
בסייעתא דשמיא ניתן להשיג מהיום בחנות את חוברת הלכה ומסורה קובץ ט"ז [ניסן התשע"ד]
המעוניינים להפיץ לביהכנ"ס באזור מגוריהם, או להשתתף בהנצחה וכדו'. יתקשרו לטל' 0527156287 .
מאמר בדין שמועה ואגדה בבית האבל

מאמר בדין שמועה ואגדה בבית האבל

בגמרא מועד קטן כ"ג ע"א איתא, אין אומרים שמועה ואגדה בבית האבל, אמרו עליו על ר' חנינא בן גמליאל שהיה אומר שמועה ואגדה בבית האבל, ע"כ. ופסק הרמב"ם פי"ג מהלכות אבל ה"ט כת"ק דאין אומרים שמועה באגדה בבית האבל, אלא יושבין דווין. וכ"פ הטור והשו"ע יו"ד סי' שע"ח ס"ז (אלא דשם סיימו אלא יושבין דומין או דוממים, אך עכ"פ כללא דמילתא שאינם מדברים כלל).
בענין נשיאת כפיים ומעשה רב ממהר"י הלוי זצ"ל

בענין נשיאת כפיים ומעשה רב ממהר"י הלוי זצ"ל

מילי מילי בדיני נשיאת כפים ומעשה רב בכמוה"ר יחיא יצחק הלוי זצ"ל ובנוסף, א. הנהגת הכהן בחזרת הש"ץ כשהינו משמש כש"ץ. ב. הקריאה לכהנים שיפתחו בברכה, ע"י מי נאמרת. ג. "אמור להם" – מי יכול להקרות תיבות הברכות לכהנים.
קובץ הלכה ומסורה ט"ו

קובץ הלכה ומסורה ט"ו

בשורה משמחת מבית "מפעל ארחות הלכה"
בסייעתא דשמיא י"ל חוברת הלכה ומסורה כסלו-שבט התשע"ד, קובץ טו, מוקדש לזכרו של מהר"י יצחק הלוי זצ"ל. 264 עמודים, מלאי תוכן מגוון, בעיצוב מחודש,
המעוניינים להפיץ לביהכנ"ס באזור מגוריהם יתקשרו לטל' 0527156287
חוברת הלכה ומסורה כסלו-שבט התשע"ד

חוברת הלכה ומסורה כסלו-שבט התשע"ד

בסייעתא דשמיא בקרוב י"ל חוברת הלכה ומסורה כסלו - שבט התשע"ד, קובץ ט"ו. קובץ המוקדש לזכרו של מהר"י יצחק הלוי זצ"ל.
המעוניינים להפיץ לביהכנ"ס באזור מגוריהם, או להשתתף בהנצחה וכדו'. יתקשרו לטל' 0527156287 .
מנהגנו בענין  קירוי ההלל במועדים

מנהגנו בענין קירוי ההלל במועדים

מצו"ב מאמר בענין מנהגנו בקירוי ההלל במועדים שאומרין אותו בשלימות מאת הרב הגאון רבי חיים צדוק שליט"א, ראש מוסדות משכנות שלום פ"ת מתוך הלכה ומסורה תשרי ע"ג, קובץ י"א
הלכות ארבעת המינים, הושענא רבה ושמחת תורה

הלכות ארבעת המינים, הושענא רבה ושמחת תורה

מצו"ב הלכות ומנהגי תימן על הלכות ארבעת המינים וכן הושענא רבה ושמחת תורה שפורסמו בקובץ הלכה ומסורה י"א, תשרי ע"ג, כל הזכויות שמורות, לזיכוי
הרבים מותר לצלם ולהפיץ לכל מאן דבעי, מוגש מאת מפעל ארחות הלכה.
בברכת תזכו לשנים רבות ומועדים טובים!!!
פירוש הי"ג מידות

פירוש הי"ג מידות

מצו"ב פי' הי"ג מידות עם ביאור קצר וציונים. כפי שנד' בסידור כנסת הגדולה השלם. מאת מפעל ארחות הלכה. מותר להדפיס לזיכוי הרבים.
מאמר מקיף על כשרות השופר והידורו, ומנהג תימן בזה

מאמר מקיף על כשרות השופר והידורו, ומנהג תימן בזה

מאמר זה עיקרו נד' בהלכה ומסורה מס' 8 וכאן מובא בגירסא מתוקנת עם הוספות, ותמונות צבעוניות ומוחשיות.
מאמר לקראת ראש השנה בענין התקיעות, ובדברי מהרי"ץ בפעו"צ.

מאמר לקראת ראש השנה בענין התקיעות, ובדברי מהרי"ץ בפעו"צ.

מאמר לקראת ראש השנה בענין התקיעות, בדין שברים תרועה בנשימה אחת או שתי נשימות. ובדברי מהרי"ץ בפעו"צ. מאת הרה"ג רבי יצחק קרואני שליט"א, רב ביהכנ"ס וביהמ"ד שתילי זיתים אחוזת ברכפלד מודיעין עילית.
הלכות ומנהגים חודש אלול והסליחות

הלכות ומנהגים חודש אלול והסליחות

הימים שמר"ח אלול עד יום הכיפורים הם ימי רצון, חודש אלול הוא זמן הראוי לתשובה, ועל כן נהגו להשכים לאמירת סליחות ותחנונים מר"ח אלול ואילך עד יוה"כ , ונהגו להתחיל בלילה אור לב' באלול .
גלות השכינה

גלות השכינה

במדרש רבה איכה פ"א אות כ"ד: "בכו תבכה בלילה", למה בלילה? לפי שאין קול הולך אלא בלילה לכך נאמר בלילה. א"ר אייבו לילה מושך עמו קינה, מעשה באשה אחת...
מבצע שותפות למפעל ארחות הלכה

מבצע שותפות למפעל ארחות הלכה

מבצע צירוף חברות ושותפות למפעל ארחות הלכה. לאור בקשת רבים, מפעל ארחות הלכה נערך לזכות את הציבור בזכויות הפצת התורה. וזאת על ידי הצטרפות ושותפות להפצת התורה שנעשות על ידינו בבתי הכנסת.
הגאון ר' עזריאל מנצור שליט"א

הגאון ר' עזריאל מנצור שליט"א

(דברי הגאון ר' עזריאל מנצור שליט"א בהקדמה לספר ימצא חיים. באדיבות מערכת "ארחות הלכה"
פסקי מוהר'ר יוסף צובירי לבין המצרים

פסקי מוהר'ר יוסף צובירי לבין המצרים

פסקים והנהגות לימי בין המצרים לנוהגים כמוהר'ר יוסף צובירי זצ"ל. באדיבות מערכת "ארחות הלכה".
מנהג שלא לרחוץ בשבוע שחל בו ט"ב

מנהג שלא לרחוץ בשבוע שחל בו ט"ב

בענין המנהג שלא לרחוץ בשבוע שחל בו ת"ב אם הוא בחמין או אף בצונן, מאת הרב עזרא קרואני שליט"א, מתוך "הלכה ומסורה י"ד.
בענין שירה וניגון בזה''ז

בענין שירה וניגון בזה''ז

בענין שירה וניגון בזה''ז מאת הרב עזרא קרואני שליט"א, מתוך הלכה ומסורה י"ד. באדיבות ארגון "ארחות הלכה".
סעודת המילה בלילה כשהמילה בת"צ

סעודת המילה בלילה כשהמילה בת"צ

עריכת סעודת המילה בלילה כשנתקיימה המילה בתענית ציבור קודם השקיעה. מאת הרב חיים צדוק שליט"א מתוך הלכה ומסורה י"ד.
הלכות בין המצרים

הלכות בין המצרים

הלכות ומנהגים מעודכן, לימי בין המצרים, קובץ מוכן לצפייה והדפסה ביתית, מאת מפעל ארחות הלכה לזיכוי הרבים.

קובץ הלכה ומסורה י"ד לצפייה

קובץ הלכה ומסורה – קובץ י"ד לחודשים תמוז ואב התשע"ג מצו"ב הקובץ החדש שמופץ בעז"ה בימים אלו, בו כבקבצים קודמים חומר תורני רב ומגוון על מנהגי אבותינו ק"ק תימן יע"א. מותר להדפיס לזיכוי הרבים, מאת מפעל ארחות הלכה.

סיכום הטעמים מדוע אין מברכים שהחיינו על ספירת העומר

מה הטעם שאין מברכים שהחיינו על מצוות ספירת העומר, מאמר מתמצת את הטעמים שכתבו הפוסקים ראשונים ואחרונים.

האידנא

בירור פירוש מילת האידנא כפי שאנו נוהגים לומר בספירת העומר.

שבעה שבועי שלמי

בירור פירוש מילות "שבעה שבועי שלמי" כפי שאנו נוהגים לומר ביום אחרון של ספירת העומר.

רקודים ומחולות

מאמר מקיף בפירוש "רקודים ומחולות" שאסרו חכמים בימי הספירה ובימי ביהמ"צ, והגדרתם להלכה.

הלכות ומנהגים – לימי ראש חודש

הלכות ומנהגים – לימי ראש חודש. מוגש בזה לציבור הלכות ומנהגים, לימי ראש חודש מתוך הלכה ומסורה קובץ ט' ניסן התשע"ב, [בקובץ מותאם להדפסה ביתית], כמנהגי אבותינו ק"ק תימן יע"א. מותר להדפיס לזיכוי הרבים, מאת מפעל ארחות הלכה. בברכת חודש טוב ומבורך.

בגדר עניית הללויה בקירוי ההלל

מאמר מקיף בגדר עניית הללויה בקירוי ההלל, מאת הרה"ג רבי יצחק קרואני שליט"א, רב ק"ק שתילי זיתים –אחוזת ברכפלד מודיעין עילית.

שינויי מזג האויר

מאמר מחשבה והתבוננות ע"ד המוסר בענין שינויי מזג האויר הקיצוניים שעוברים עלינו בימים אלו ובכלל בשנים האחרונות.

חג השבועות

מאמר מוסר בענין חג השבועות הבעל"ט מהות החג, ועבודת ההכנה ליום קדוש זה. מאת מפעל ארחות הלכה.

בדין השתמשות במוקצה ביו"ט

מאמר בעניינא דיומא בענין שיטת מרן בדין השתמשות במוקצה ביו"ט מאת הרב הגאון רבי עזרא קרואני שליט"א. מתוך קובץ הלכה ומסורה החדש, [י"ג] ניסן סיון התשע"ג

ברכת המוציא על השלימה ואכילת שני כזיתים

מאמר מקיף בעניינא דיומא בענין ברכת המוציא על השלימה, וענין אכילת שני כזיתים למנהג תימן. מאת הרה"ג רבי יצחק קרואני שליט"א. מתוך קובץ הלכה ומסורה החדש, [י"ג] ניסן סיון התשע"ג

מלאכת חול המועד דאורייתא או דרבנן

מאמר מקיף בעניינא דיומא בענין שיטת מרן בדין מלאכת חול המועד דאורייתא או דרבנן. מאת הרה"ג רבי יצחק קרואני שליט"א. מתוך קובץ הלכה ומסורה החדש, [י"ג] ניסן סיון התשע"ג

ברכת האילנות

מאמר מקיף בעניינא דיומא בענין ברכת האילנות משולחן מערכת הלכה ומסורה. מתוך קובץ הלכה ומסורה החדש, [י"ג]

הלכות פסח וחודש ניסן

מוגש בזה לציבור הלכות ומנהגים, לפסח וחודש ניסן, [בקובץ מותאם להדפסה ביתית], כמנהגי אבותינו ק"ק תימן יע"א. מותר להדפיס לזיכוי הרבים, מאת מפעל ארחות הלכה. בברכת תזכו לשנים רבות ומועדים טובים.

ברכת אשר נתן

מי ששכח להזכיר בראש חודש ובחול המועד יעלה ויבא -ומברך ברכת אשר נתן וכו', צריך לברכה בשם ומלכות, מאמר מקיף בענין זה. מאת הרה"ג רבי יצחק קרואני שליט"א, רב ק"ק שתילי זיתים אחוזת ברכפלד מודיעין עילית.

ברכת המזון במוצ"ש כשחל ר"ח ביום א'

שאלה: ר"ח שחל להיות ביום ראשון, מה דין מי שאכל סעודה שלישית בשבת מבעוד יום ומברך ברכת המזון אם מזכיר בברכת המזון, רצה והחליצנו ויעלה ויבא, או שאינו מזכיר אלא רצה והחליצנו, או יעלה ויבא בלבד, והאם יש לחלק אם אכל פת אחר צאת הכוכבים או לא. מאמר מקיף בענין זה מאת הרה"ג רבי יצחק קרואני שליט"א, רב ק"ק שתילי זיתים אחוזת ברכפלד מודיעין עילית. מאמר מתוך הלכה ומסורה קובץ ט' ניסן התש"עב.

מוריד הגשם בימות החמה

בערב פסח אנו פוסקים מלומר משיב הרוח ומוריד הגשם-- מה הדין בטועה בהזכרת גשמים במקום מוריד הטל, האם יכול לחזור בו בתוך כדי דיבור, או לא? מאמר מקיף מעמיק בענין זה - מתוך הלכה ומסורה קובץ ז' פסח התש"עא -- מאת מערכת הלכה ומסורה.

אין מערבין שמחה בשמחה

מאמר נרחב בענין אין מערבין שמחה בשמחה- טעם איסור נישואין במועד. מאת: הרב הגאון רבי עזרא קרואני שליט"א - מאמר מתוך הלכה ומסורה קובץ ט' ניסן התשע"א.

בענין קריאת המגילה מיושב

מאמר מקיף בענין קריאת המגילה מיושב.עם התייחסות לכל גדולי הראשונים וניתוח דבריהם. מתוך "הלכה ומסורה". מאת: הרב הגאון רבי עזרא קרואני שליט"א.

משנכנס אדר מרבין בשמחה

מאמר מתוך הלכה ומסורה, כדי להבין כוונת מאמר חז"ל (תענית כט.) משנכנס אדר מרבין בשמחה, יש להתבונן מהי השמחה בכלל...ועפ"ז אולי נדע ממילא מה מוטל עלינו למעשה בימים אלו.

בענין ברכת בורא מאורי האש קודם קריאת המגילה

מאת: הרה"ג רבי יצחק קרואני שליט"א, דיון מקיף בענין ברכת בורא מאורי האש קודם קריאת המגילה. מתוך "הלכה ומסורה".


הלכות פורים

הלכות ומנהגים כמנהג ק"ק תימן יע"א על הלכות פורים וד' פרשיות [חודש אדר] בצורה נרחבת ומבוארת, עם דגש נרחב על מנהגי כל הקהילות בתימן. מתוך קובץ הלכה ומסורה.

הלכה ומסורה טבת- שבט התשע"ג

בסייעתא דשמיא לקראת תעניות עשירי בטבת [ותענית אסתר, ושובבי"ם ת"ת] הלכות תעניות מחוברת הלכה ומסורה טבת- שבט התשע"ג, קובץ י"ב, בענייני תעניות.

הלכות חנוכה

הלכות חנוכה מתוך "הלכה ומסורה" ערוכים בצורה ברורה ומורחבת עפ"י מנהגי ק"ק תימן יע"א.

חוברת תשרי התשע"ג – (י"א)

גילויים וחידושים שפורסמו בקבצי "הלכה ומסורה"

חוברת תשרי התשע"א (ד')

חוברת בין המצרים התש"ע (ג')

חוברת ניסן התש"ע – (ב')

חוברת פורים התש"ע – (א')

סדר תקיעות

הערה: סדר זה נכתב לאלו בקהילות תימן הנוהגים לקצר בשברים (ולעשותם תכופים בלי הפסק כלל), ואלו הנוהגים להאריך בשברים (ומפסיקים הפסק כל דהו בין שבר לשבר)

חוברות הלכה ומסורה - שנת תשע"א

חוברות הלכה ומסורה - שנת תש"ע

ההלכות ומנהגים שפורסמו בחוברת "הלכה מסורה" מס' 4 תשרי ה'תשע"א

מדיני הסליחות, הוידוי, סדר הסליחות, ערב ר"ה, עירובי תבשילין, ראש השנה ועשי"ת, קריאת התורה, צורת התקיעות, ערב יוה"כ, יום הכיפורים, הדלקת הנר, מדיני עינוי יוה"כ, חולה ביום הכיפורים, מוצאי יוה"כ...

חוברות הלכה ומסורה - שנת תשע"ב

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
הרב רמתי
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק